Al Naharot Bavel

In the spirit of Av, spent some time exploring music for Psalm 137 and share here some of the links, with related notes scheduled for next week. We plan to discuss some of these pieces and their backgrounds, as well much more about the psalm, at Psalms Study Group at Temple Micah (DC). All are welcome. Come if you’re in the neighborhood, Tuesday, August 20, 1:30 – 3 p.m.

Meanwhile, some music for the season:

From “Bible Songs”

Paul Robeson singing Dvorak‘s setting for Psalm 137:1-5.

To help in following this, here is a Czech translation of Psalm 137 from BibleHub.com:

1) Při řekách Babylonských tam jsme sedávali, a plakávali, rozpomínajíce se na Sion.
2) Na vrbí v té zemi zavěšovali jsme citary své.
3) A když se tam dotazovali nás ti, kteříž nás zajali, na slova písničky, (ješto jsme zavěsili byli veselí), říkajíce: Zpívejte nám některou píseň Sionskou:
4) Kterakž bychom měli zpívati píseň Hospodinovu v zemi cizozemců?
5) Jestliže se zapomenu na tebe, ó Jeruzaléme, zapomeniž i pravice má….

Rivers of Babylon

The Melodians “Rivers of Babylon”
1970, Composer credit: Brent Dowe (1949-2006) and Trevor McNaughton (1940-2018); more next page.

Jimmy Cliff (Melodians’) “Rivers of Babylon” (“Rivers” starts at 2:56)

Sweet Honey in the Rock (Melodians’ version, minus the Rasta-infused lyrics)

Waters of Babylon

Don McLean tune for 137:1, “Waters of Babylon, from 1971 “American Pie”

Closing scene of Mad Men (S1, E6), using McLean’s tune anachronistically and to good effect

Hebrew version of the McLean tune (Anyone have information about “Shooky & Dorit”?)

Choral Babylon

Three choral pieces, versions of which were performed as part of “The Fall and Rise of Jerusalem” concert from Kolot Halev in 2009:

Al Naharot Bavel (By the Rivers of Babylon) — Salamone Rossi (Hebrew)

Super Flumina Babilonis – Giovanni Pierluigi da Palestina (Latin)

Va, pensiero (Chorus of the Hebrew Slaves, from Nabucco) – Giuseppi Verdi (Italian)